Lidmaatschap

Algemene informatie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marijtje Noordegraaf en is uitsluitend per e-mail bereikbaar: leden@ultciduna.nl.

Je kunt je gegevens in de ledenadministratie zelf wijzigen via Mijn Profiel.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De vereniging onderscheidt de volgende lidmaatschappen (leeftijd aan het eind van het verenigingsjaar):

 • Senior (25+)
 • Semi-senior (18 t/m 24 jaar)
 • Ochtendlid (18+): beperkte speelrechten: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en zondag na 17.30 uur. Ochtendleden mogen alleen deelnemen aan intern georganiseerde activiteiten die in de ochtend plaatsvinden, met uitzondering van de Senioren Clubkampioenschappen en het Iduna Open Toernooi. Ochtendleden kunnen deelnemen aan KNLTB-competities, echter niet aan de competities die op zaterdag en zondag worden georganiseerd. Ochtendleden mogen alleen inschrijven voor BTA tennislessen (zie laatste punt) die in de ochtend plaatsvinden.
 • Jeugdlid (7 t/m 17 jaar).
 • Benjaminlid (4-6 jaar).
 • Verenigingslid: wanneer je wegens omstandigheden langdurig niet in staat bent om te tennissen kun je je lidmaatschap wijzigen in een verenigingslidmaatschap. Bij een verenigingslidmaatschap ben je niet speelgerechtigd. Een verenigingslidmaatschap is altijd voor een heel seizoen. Het is niet mogelijk om een deel van het jaar verenigingslid te zijn. Een verzoek tot wijziging naar een verenigingslidmaatschap of van een verenigingslidmaatschap naar een actief lidmaatschap kan tot 1 oktober. Bij het te laat doorgeven van een wijziging naar verenigingslid wordt een administratieve boete voor te late opzegging opgelegd.

Ledenmodule

Je kunt hier inloggen in de ledenmodule van onze ledenadministratie met je bondsnummer en een zelf te kiezen wachtwoord (mag hetzelfde wachtwoord zijn als je gebruikt om op deze website in te loggen).

In de ledenmodule kun je online een baan reserveren.
Tevens kun je je NAW-gegevens bekijken en eventueel aanpassen.

Inloggen ledenmodule

Aanmelden als nieuw lid

Zowel voor het volledig lidmaatschap als voor het ochtendlimaatschap bestaat er een wachtlijst. Omdat deze inmiddels meer dan 500 wachtenden telt, hebben we moeten besluiten een ledenstop voor senioren in te voeren. Je kunt je momenteel niet aanmelden voor het seniorlidmaatschap. Als je hierover nog vragen hebt, kun je deze sturen naar de ledenadministratie: leden@ultciduna.nl.

Hoewel ook voor jeugdleden een wachtlijst bestaat, kunnen zij nog wel worden aangemeld. Hoe snel je na aanmelding kunt beginnen, hangt af van hoe snel er plaats ontstaat. En of er een passende trainingsgroep is waar je bij kunt.

Aanmelding voor het jeugdlidmaatschap gaat via dit aanmeldingsformulier.

Een aanmelding wordt pas verwerkt wanneer ook een pasfoto is ontvangen. Die kan digitaal worden meegestuurd met het aanmeldingsformulier. Alleen gewone pasfoto's, zoals ook vereist voor ID-kaart of rijbewijs kunnen worden geaccepteerd. Dus geen 'gewone' foto's opsturen.
Let op: de digitale pasfoto dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • bestandstype JPG;
 • het formaat moet precies 300 pixels (breedte) bij 400 pixels (hoogte) zijn.

Klik hier voor meer algemene voorwaarden waaraan een pasfoto voor de ledenpas moet voldoen.

Pasfoto's kunnen per gewone post worden gestuurd naar Ledenadministratie ULTC-Iduna, Bekkerstraat 134, 3572 SM Utrecht. 

Zodra je in aanmerking komt voor het lidmaatschap, neemt de ledenadministratie via e-mail contact op.

Opzeggen lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 oktober van elk lidmaatschapsjaar via een e-mail een leden@ultciduna.nl. Het niet opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 oktober leidt tot de verplichting de verschuldigde contributie te betalen ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt. Uitsluitend wanneer voor de betreffende ledencategorie een wachtlijst bestaat, wordt een opzegging na 1 oktober aanvaard onder het opleggen van een administratieve boete voor te late opzegging (€ 20 tot en met 31 december; € 35 van 1 januari tot en met 14 februari). Opzeggingen na 14 februari worden niet meer geaccepteerd.

Ledenpas

Ledenpas

Alle leden worden aangemeld als lid bij de KNLTB en ontvangen een KNLTB ledenpas. De ledenpas kan worden opgehaald vanaf de opening van het speelseizoen op 1 april aan de bar in het clubhuis.

Leden die een nieuwe pasfoto op hun ledenpas willen, kunnen contact opnemen met de ledenadministratie.

Leden die hun ledenpas kwijt zijn, kunnen een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie: leden@ultciduna.nl. De kosten bedragen € 5,--, over te maken op rekening NL94INGB0000706040 t.n.v. ULTC-Iduna, Utrecht.

Kwaliteitseisen pasfoto leden

De pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. De Ledenservice van de KNLTB controleert de aangeleverde foto's handmatig. Foto's die niet aan de eisen voldoen worden verwijderd.

Voor de digitale pasfoto geldt dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat precies 300 bij 400 pixels moet zijn.

Een digitale pasfoto moet tevens aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.