Lidmaatschap

Algemene informatie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marijtje Noordegraaf en is uitsluitend per e-mail bereikbaar: leden@ultciduna.nl.

Je kunt je gegevens in de ledenadministratie zelf wijzigen via Mijn Profiel.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, het speelseizoen van 1 april tot en met 31 oktober.

De vereniging onderscheidt de volgende lidmaatschappen (leeftijd aan het eind van het verenigingsjaar):

 • Senior (25+)
 • Semi-senior (18 t/m 24 jaar)
 • Ochtendlid (18+): beperkte speelrechten: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en zondag na 17.30 uur. Ochtendleden mogen alleen deelnemen aan intern georganiseerde activiteiten die in de ochtend plaatsvinden, met uitzondering van de Senioren Clubkampioenschappen en het Iduna Open Toernooi. Ochtendleden kunnen deelnemen aan KNLTB-competities, echter niet aan de competities die op zaterdag en zondag worden georganiseerd. Ochtendleden mogen alleen inschrijven voor BTA tennislessen (zie laatste punt) die in de ochtend plaatsvinden.
 • Jeugdlid (0 t/m 17 jaar).
 • Verenigingslid: wanneer je wegens omstandigheden langdurig niet in staat bent om te tennissen kun je je lidmaatschap wijzigen in een verenigingslidmaatschap. Bij een verenigingslidmaatschap ben je niet speelgerechtigd. Een verenigingslidmaatschap is altijd voor een heel seizoen. Het is niet mogelijk om een deel van het jaar verenigingslid te zijn. Een verzoek tot wijziging naar een verenigingslidmaatschap of van een verenigingslidmaatschap naar een actief lidmaatschap kan tot 1 december.

Lees hier verder voor meer informatie over het aanmelden voor het lidmaatschap.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 oktober via een e-mail een leden@ultciduna.nl. Het niet opzeggen van het lidmaatschap per 1 oktober van elk jaar leidt tot de verplichting de verschuldigde contributie te betalen ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt. In geval voor de betreffende ledencategorie een wachtlijst bestaat, wordt de opzegging aanvaard onder het opleggen van een administratieve boete voor te late opzegging. Opzeggingen na 1 april kunnen niet meer worden geaccepteerd.

Ledenpas

Alle leden worden aangemeld als lid bij de KNLTB en ontvangen een KNLTB ledenpas. De ledenpas kan worden opgehaald vanaf de opening van het speelseizoen op 1 april aan de bar in het clubhuis.

Leden die een nieuwe pasfoto op hun ledenpas willen, kunnen deze vóór 1 december voorafgaand aan de start van het nieuwe verenigingsjaar sturen naar de ledenadministratie (Bekkerstraat 134, 3572 SM Utrecht).

Leden die hun ledenpas kwijt zijn, kunnen een nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie: leden@ultciduna.nl. De kosten bedragen € 5,--, over te maken op rekening NL94INGB0000706040 t.n.v. ULTC-Iduna, Utrecht.

Pasfoto's vervangen
De foto van een juniorlid moet u na vijf jaar vervangen. De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee.
Een 50-plusser hoeft geen nieuwe foto meer in te leveren. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid zelf om ervoor te zorgen dat er een gelijkende foto op de ledenpas staat.

Kwaliteitseisen pasfoto's leden

De pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. De Ledenservice van de KNLTB controleert de aangeleverde foto's handmatig. Foto's die niet aan de eisen voldoen worden verwijderd.

Voor de digitale foto geldt dat:

 • het bestandstype JPG is;
 • de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • het formaat precies 300 bij 400 pixels moet zijn.

Een digitale pasfoto moet tevens aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Ballen
Om te spelen kun je gebruikmaken van de ballen die door de club worden verstrekt. Per baan is één blik met vier ballen toegestaan. Wanneer je afhangt op een baan waar al gespeeld wordt, neem dan de ballen van die baan over. Komt er daarna niemand meer, breng dan ballen en blik terug.  Als je een bal over het hek slaat, haal hem dan terug. Het bespaart de club veel geld!

Activiteiten

Leden kunnen zich aanmelden voor het spelen van competitie. Naast verschillende door de KNLTB georganiseerde competities, organiseert de vereniging voor de leden een interne recreantencompetitie. Het hele jaar door zijn er diverse gezelligheidstoernooien, zoals interne toernooien, tossavonden, koffietoernooien en clubkampioenschappen.

Jeugd

ULTC-Iduna heeft een actieve jeugdcommissie die zich bezighoudt met activiteiten en evenementen voor de jeugd. Jeugdteams vertegenwoordigen de vereniging in alle soorten competities en op alle niveaus. Op de club worden diverse activiteiten georganiseerd om de jeugdleden zoveel mogelijk te stimuleren om te tennissen.

Communicatie

De communicatie over alle activiteiten en evenementen in de vereniging vindt plaats via de website (www.ultciduna.nl). Bovendien ontvangen de leden per e-mail een nieuwsbrief. Leden worden geadviseerd om voor het actuele nieuws regelmatig op de website te kijken.

Tennislessen

Leden hebben de mogelijkheid op ons park tennisles te nemen of deel te nemen aan tennistrainingen. De lessen worden zowel in de zomer als in de winter gegeven en worden verzorgd door Balance Tennis Academy (BTA). Inschrijving voor de tennislessen loopt via de BTA-website. Ochtendleden kunnen alleen deelnemen aan tennislessen die in de ochtend plaatsvinden.

Aanmelden als nieuw lid

Elk jaar rond oktober wordt bepaald hoeveel nieuwe leden er aangenomen kunnen worden. Voor het verenigingsjaar 2018 is het aantal lidmaatschappen inmiddels bepaald. Voor 2019 en verder bestaat er een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van het moment van inschrijven en het verloop van het ledenbestand.

Er is een wachtlijst bij de senioren tot 2 jaar (diegene die zich aangemeld hebben voor half augustus 2016 konden voor seizoen 2018 lid worden). 

Wil je jeugdlid worden van Iduna? Dan kun je je inschrijven via deze link (je wordt hiervoor doorgelinkt naar de oude website). Hoe snel je kunt beginnen, hangt af van of er op dat moment plek is. En of er een passende trainingsgroep is waar je bij kunt. Als dit zo is, dan proberen we nieuwe jeugdleden zo snel mogelijk te laten instromen. We doen dit op vaste momenten in het seizoen. Dit doen we in goed overleg.

Zodra je in aanmerking komt voor het lidmaatschap, wordt er door ons via e-mail contact met je opgenomen. Leden van ULTC-Iduna zijn tevens lid van de KNLTB en ontvangen dan ook een bondsnummer. Met dit nummer kun je als lid inloggen op deze website.

Ga voor meer informatie naar het aanmeldingsformulier (je wordt hiervoor tijdelijk nog doorgelinkt naar de oude ULTC-Idunawebsite).