Contributie

De contributieadministratie wordt verzorgd door Paul Dijkstra en is uitsluitend via e-mail bereikbaar: contributie@ultciduna.nl

U-pashouders ontvangen U-paskorting op de contributie.

Download een Machtigingsformulier voor de automatische incasso van de contributie.

Contributiebedragen 2019
Voor 2019 is - met uitzondering van de jeugdleden - de contributiebedrage verhoogd (de bedragen van 2018 zijn voor de volledigheid ook vermeld). De entreegelden zijn ongewijzigd gebleven,

 
Leeftijd1
Contributie2
Entreegeld3
senior4
25 jaar en ouder
€ 234,-- (2018: € 229)
€ 55,--
semi-senior
18 t/m 24 jaar
€ 194,-- (2018: € 190)
€ 35,--
ochtendlid5
18 jaar en ouder
€ 148,-- (2018: € 145)
€ 55,--
junior
7 t/m 17 jaar
€ 133,-- (2018: € 133)
€ 25,--
aspirant
0 t/m 6 jaar
€ 50,--
€ 25,--
verenigingslid6
Alle leeftijden
€ 31,--   (2018: € 30)
 

 

  1. Leeftijd aan het einde van het verenigingsjaar.
  2. Bedragen per 1 januari 2019 (bij automatische incasso wordt € 10,-- korting verleend, m.u.v. verenigingslidmaatschap).
  3. Verschuldigd bij acceptatie als lid.
  4. Op vertoon van inschrijving als (voltijd-)student, wordt de contributie voor een semi-senior in rekening gebracht.
  5. Beperkte speelgerechtigdheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en zondag na 17.30 uur.
  6. Verenigingsleden zijn niet speelgerechtigd. Zij ontvangen wel  de e-mailnieuwsbrieven. Een verenigingslidmaatschap geldt voor een heel seizoen. Het is niet mogelijk om een deel van het jaar verenigingslid te zijn.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wie op of na 1 juli lid wordt, ontvangt 25% korting op de contributie. Wie op of na 1 oktober lid wordt, ontvangt 50% korting op de contributie.

Wanneer 5 personen uit één gezin en wonend op één adres lid zijn van de vereniging, wordt een gezinskorting van 10% op het totale contributiebedrag verleend.

Download hier het Machtigingsformulier.