Contributie

De contributieadministratie wordt verzorgd door Paul Dijkstra en is uitsluitend via e-mail bereikbaar: contributie@ultciduna.nl

U-pashouders ontvangen U-paskorting op de contributie.

Download een Machtigingsformulier voor de automatische incasso van de contributie.

Contributiebedragen 2019
Voor 2019 is - met uitzondering van de jeugdleden - de contributiebedrage verhoogd (de bedragen van 2018 zijn voor de volledigheid ook vermeld). De entreegelden zijn ongewijzigd gebleven,

 
Leeftijd1
Contributie2
Entreegeld3
senior4
25 jaar en ouder
€ 234,-- (2018: € 229)
€ 55,--
semi-senior
18 t/m 24 jaar
€ 194,-- (2018: € 190)
€ 35,--
ochtendlid5
18 jaar en ouder
€ 148,-- (2018: € 145)
€ 55,--
junior
0 t/m 17 jaar
€ 133,-- (2018: € 133)
€ 25,--
verenigingslid6
Alle leeftijden
€ 31,--   (2018: € 30)
 

 

  1. Leeftijd aan het einde van het verenigingsjaar.
  2. Bedragen per 1 januari 2019 (bij automatische incasso wordt € 10,-- korting verleend, m.u.v. verenigingslidmaatschap).
  3. Verschuldigd bij acceptatie als lid.
  4. Op vertoon van inschrijving als (voltijd-)student, wordt de contributie voor een semi-senior in rekening gebracht.
  5. Beperkte speelgerechtigdheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en zondag na 17.30 uur.
  6. Verenigingsleden zijn niet speelgerechtigd. Zij ontvangen wel  de e-mailnieuwsbrieven. Een verenigingslidmaatschap geldt voor een heel seizoen. Het is niet mogelijk om een deel van het jaar verenigingslid te zijn.

De automatische incasso vindt eind januari plaats. Wanneer de contributie niet kan worden geïncasseerd vanwege het ontbreken van een machtiging of anderszins, moet het volledige bedrag vóór 15 februari 2019 zijn overgemaakt op rekening  NL94INGB0000706040 t.n.v. Tennisvereniging ULTC-Iduna te Utrecht. Bij betaling na 15 februari 2019 wordt een administratieve boete van € 35,- opgelegd.

Wanneer 5 personen uit één gezin en wonend op één adres lid zijn van de vereniging, wordt een gezinskorting van 10% op het totale contributiebedrag verleend.

Download hier het Machtigingsformulier.