Contributie

De contributieadministratie wordt verzorgd door Paul Dijkstra en is uitsluitend via e-mail bereikbaar: contributie@ultciduna.nl

U-pashouders ontvangen U-paskorting op de contributie. Stuur de gegevens van de U-pas naar contributie@ultciduna.nl.

Leden die zich hebben aangemeld vanaf juli 2019 hebben bij hun aanmelding een machtiging gegeven voor automatische incasso van de contributie. Deze machtiging gaat in bij de start van het lidmaatschap en vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap.

Leden voor wie het lidmaatschap is gestart vóór 1 juli 2019 en die nog geen machtiging voor automatisch incasso hebben afgegeven, wordt verzocht dit alsnog te doen via het Machtigingsformulier.
Zonder automatische incasso wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Contributiebedragen 2021

 
Leeftijd1
Contributie2
Entreegeld3
senior4
25 jaar en ouder
€ 231,-- 
€ 55,--
semi-senior
18 t/m 24 jaar
€ 190,-- 
€ 35,--
ochtendlid5
18 jaar en ouder
€ 142,-- 
€ 55,--
junior
7 t/m 17 jaar
€ 127,-- 
€ 25,--
benjamin
4 t/m 6 jaar
€ 50,--
€ 25,--
verenigingslid6
Alle leeftijden
€ 31,--
 

 

  1. Leeftijd aan het einde van het verenigingsjaar.
  2. Bedragen per 1 januari 2021.
  3. Verschuldigd bij acceptatie als lid.
  4. Op vertoon van inschrijving als (voltijd-)student, wordt de contributie voor een semi-senior in rekening gebracht.
  5. Beperkte speelgerechtigdheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en zondag na 17.30 uur.
  6. Verenigingsleden zijn niet speelgerechtigd. Zij ontvangen wel  de e-mailnieuwsbrieven. Een verenigingslidmaatschap geldt voor een heel seizoen. Het is niet mogelijk om een deel van het jaar verenigingslid te zijn.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wie op of na 1 juli lid wordt, ontvangt 50% korting op de contributie. Wie op of na 1 oktober lid wordt, ontvangt 75% korting op de contributie.

Wanneer 5 personen uit één gezin en wonend op één adres actief/spelend lid zijn van de vereniging, wordt een gezinskorting van 10% op het totale contributiebedrag (exclusief entreegeld) verleend.