Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ULTC-Iduna plaats.
De agenda staat hieronder.
De stukken zijn alleen na inloggen voor leden beschikbaar onderaan deze pagina, of op te vragen bij secretariaat@ultciduna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna
woensdag 30 mei 2018, 20.00 uur te ULTC-Iduna

  1. Opening

  2. Mededelingen/ Ingekomen stukken

  3. Vaststelling Concept-Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 29 november 2017 (op de website gepubliceerd, achter de inlog)

  4. Vaststelling jaarrekening 2017 (op de website gepubliceerd, achter de inlog)

  5. Jeugdbeleidsplan ter kennisneming (op de website gepubliceerd, achter de inlog)

  6. Blaashal ter kennisneming (notitie op de website gepubliceerd, achter de inlog

  7. Rondvraag

  8. Sluiting