Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 28 november 2018

Op woensdag 28 november 2018 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ULTC-Iduna plaats (op Iduna). De agenda staat hieronder.

De stukken zijn alleen na inloggen voor leden beschikbaar onderaan deze pagina, of op te vragen bij secretariaat@ultciduna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna
Woensdag 28 november 2018, 20.00 uur te ULTC-Iduna

 1. Opening

 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken

 3. Vaststelling Concept-Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 30 mei 2018
  (op de website gepubliceerd)

 4. Bestuurswijzigingen
  - De functie van penningmeester is vacant. Arthur de Oude heeft aangegeven zijn functie van penningmeester per 28 november 2018 neer te willen leggen.
  - De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van penningmeester is Ruud Henderik.
  - Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn van vier weken geen tegenkandidaten gemeld.

 5. Voorstel tot benoeming van Perry Dimitopoulos en Paul Dijkstra tot erelid van ULTC-Iduna
  - Het bestuur draagt Perry Dimitopoulos en Paul Dijkstra voor als erelid van ULTC- Iduna.
  - Het gevraagde besluit is in te stemmen met deze voordracht.

 6. Vaststelling begroting en contributie 2019
  (op de website gepubliceerd)
  - Toelichting penningmeester

 7. Realisatie blaashal
  (op de website gepubliceerd)
  - Het bestuur is voornemens, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vergunningsaanvraag, een blaashal te realiseren op de banen 12, 13 en 14 geïnstalleerd kan worden.
  - De banen 12 en 13 worden hiertoe omgebouwd naar smashcourt.
  - Als gevolg van de ombouw van de banen 12 en 13 zullen de banen 3 en 4 worden omgebouwd naar gravel onder afschot.
  - Het gevraagde besluit is dit voornemen van het bestuur te bekrachtigen.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting