Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 5 juni 2019

Op woensdag 5 juni 2019 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ULTC-Iduna plaats (op Iduna). De agenda staat hieronder.

De stukken zijn alleen na inloggen voor leden beschikbaar onderaan deze pagina, of op te vragen bij secretariaat@ultciduna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna

Woensdag 5 juni, 20 uur te ULTC-Iduna

  1. Opening

  2. Mededelingen/ Ingekomen stukken

  3. Vaststelling Concept-Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 28 november 2018 
    (op de website gepubliceerd, achter de inlog)

  4. Vaststelling jaarrekening 2018 (op de website gepubliceerd, achter de inlog)

  5. Stand van zaken blaashal

  6. Toelichting baanrenovatie en baanonderhoud

  7. Rondvraag

  8. Sluiting