Weekendtoernooien

Wij Makelaardij Iduna (in de) Zomer Open

Vanwege Corona kan het Wij Makelaardij Iduna Open dit jaar helaas niet door gaan. Ook andere toernooien gaan niet door. Dit geldt ook voor de competitie. We kunnen zelfs pas sinds kort weer tennissen.Vele leden missen het tennissen in wedstrijdvorm.

Ook de gezelligheid heeft een aardige knauw gekregen. De Kantine is in sinds kort open, maar er gelden allerlei beperkende maatregelen. Dit geldt ook voor het terras. Anderhalve meter is nog steeds de norm. De gezelligheid kan een aardige boost gebruiken.

De toernooicommissie van het Iduna Open bedacht dat het leuk zou zijn wanneer er in beperkte vorm een intern toernooi zou plaatsvinden om enigszins tegemoet te komen aan de sportieve en gezelligheidsbehoefte.

Een andere opzet dan een regulier toernooi zou ook succesvol kunnen zijn. Elementen hiervan zijn: spelen in poules, een aanzienlijk aantal partijen en een kort tijdsbestek waarin de meeste leden geen werkverplichtingen hebben. Vandaar de keuze voor twee weekendtoernooien. Eén groep tijdens het ene weekend en een andere groep tijdens het andere weekend.

Het eerste weekend vindt plaats op 4 en 5 juli en het tweede een week later op 11 en 12 juli. Inschrijving en indeling gaat op basis van de actuele speelsterkte. Het eerste weekend is bedoeld voor koppels met een actuele speelsterkte van 1,0 t/m 7,5 (het was 6,9) en het tweede weekend voor de koppels vanaf 7,0. Hiertoe behoren ook de starters, een nieuw groep binnen de tenniswerlend: leden die nog niet zo lang tennissen en die hun eerste ervaring gaan opdoen met het spelen van wedstrijden.

Dus:

  • 4 en 5 juli: dubbels 1,0 t/m 7,5 (was 6,9)
  • 11 en 12 juli: dubbels 6,9 t/m 9,9 en starters

Poulesysteem

Wij spelen in poules

De opzet van het toernooi is om op zaterdag én op zondag twee partijen te spelen. Er wordt gedubbeld en de poules bestaan uit 4 of 5 koppels.

Met behulp van het actueel ratingsysteem wordt ernaar gestreefd om groepen van 8 koppels samen te stellen. Zij worden verdeeld over twee poules van 4. Elk koppel speelt op zaterdag twee partijen en op zondag de derde en laatste partij van de poule.

Aansluitend vinden de finales plaats waarbij de nrs. 1 van beide poules tegen elkaar spelen om de eerste plaats van de groep. Dit geldt ook voor de nummers 2. Zij spelen voor de derde plaats. Het zelfde geldt voor de nrs. 3 en 4. Zij spelen respectievelijk voor de vijfde en de zevende plaats.

Indien het niet lukt om een groep van 8 te maken, is het alternatief een groep van 5. Dit wordt dan 1 poule. Alle koppels in deze poule spelen 4 partijen, twee op zaterdag en twee op zondag. Er is geen finaleronde.

Anders dan gebruikelijk is de kans groot dat het niet altijd lukt om het verschil in actuele speelsterkte tussen het sterkste koppel en het zwakste koppel uit een groep niet meer dan 1,0 punten te laten zijn. Het kan dus dat het verschil groter is.

Tenslotte: 

De speelsterkte van een koppel wordt vastgesteld door de individuele actuele speelsterktes bij elkaar op te tellen en te delen door twee.

Beperkte baancapaciteit

Met name in het eerste weekend is er een beperkte baancapaciteit doordat er op zondag tussen 9:00 en 14:00 uur extra trainingen zijn voor de jeugd op 4 en soms 5 banen. In het tweede weekend zijn deze trainingen er niet.

Twee banen zijn beschikbaar voor vrij spelen.

Het voorgaande brengt met zich mee dat er de kans op overinschrijving in het eerste weekend groot is.

De toernooicommissie streeft ernaar zoveel mogelijk leden mee te laten doen, maar de kans bestaat dat bepaalde inschrijvingen geweigerd moeten worden wegens overinschrijving. Inmiddels is belsoten ook niet club-leden toe te staan om in te schrijven. Allereerst zal de toernooicommissie zo logisch als mogelijk bepalen welke inschrijvingen geweigerd worden. Mocht dit onvoldoende zijn, dan wordt er geloot wie er niet mee kan doen.

Planning

Het is de bedoeling om de partijen in tijdsblokken van vier uren te spelen. Er worden volledige sets gespeeld, maar een eventuele derde set is een supertiebreak.

De tijdsblokken starten met een partij waarvoor 1 uur en 15 minuten is uitgetrokken. Daarna volgt een pauze van 1 uur en 15 minuten en vervolgens wordt de tweede partij gespeeld.

De duur van de partijen en van de pauze zijn gemiddelden. Het kan korter, maar ook langer, afhankelijk van het verloop van de partijen. Na de tweede partij is een koppel op deze speeldag klaar.

Inschrijven voor twee weekenden

Inschrijving voor een dubbel in weekend 1 (actuele speelsterkte 1,0 t/m 7,5) en voor een dubbel in weekend 2 (actuele speelsterkte 7,0 t/m 9,9) kan en mag als de speelsterkte van het koppel aan de inschrijvingsgrenzen voldoet, maar wordt niet geaccepteerd bij overinschrijving.

Voorbeeld:

Anton heeft een actuele speelsterkte van 6,4. Hij schrijft met George (speelsterkte 6,2) in voor het eerste weekend. Zij hebben als koppel een actuele speelsterkte van 6,3 en voldoen aan de inschrijvingsgrens.

Anton schrijft zich ook in met zijn vrouw Esther (speelsterkte 7,8) voor het tweede weekend omdat het koppel een speelsterkte van 7,1 heeft en niet te sterk zijn om mee te doen.

Indien de toernooicommissie ziet dat er een overinschrijving is voor het eerste weekend, zal de inschrijving van Anton en George voor dit weekend niet geaccepteerd worden wegens overinschrijving. Dat George de dupe is van de niet-acceptatie van de dubbele inschrijving is de verantwoordelijkheid van Anton.

Slot

Contact

Op de dagen voorafgaand aan de toernooien is informatie te verkrijgen door te mailen naar info@idunaopen.nl.

In de weekenden van de toernooien is de toernooileiding bereikbaar op het nummer 030-7850690.

Coronamaatregelen

Wij streven naar een Corona-proof-toernooi.

Welke maatregelen er genomen worden, is nu nog niet exact bekend.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij de maatregelen voor de volle 100% respecteren.

Uiteraard worden de maatregelen op tijd bekend gemaakt.

Toernooicommissie

De toernooicommisse bestaat uit Mijke Coppens, Monique Boot, Steven van Os, Mieke van Heusden, Zenzi Pluut, Paul Dijkstra, Max van Oostrum, Karin Hellema, Perry Dimitopoulos en Nicole Walma (tevens toernooleider).

Reglement

Toernooibepalingen Wij Makelaardij Iduna (in de) Zomer Open 2020

1. De toernooien:
a. zijn interne toernooien (inmiddels wordenvoor het tweede weekend ook niet-leden toegelaten) waarbij de indeling plaatsvindt op basis van de actuele rating van de spelers;
b. worden gehouden op 4 en 5 juli 2020 voor spelers met speelsterkte 1/2/3/4/5/6/7 t/m 7,5 en op 11 en 12 juli 2020 voor spelers met speelsterkte 7/8/9 en voor spelers die net zijn begonnen met tennissen, de starters;
c. hebben de onderdelen DD, HD en GD.

2. Inschrijving is uitsluitend mogelijk via mijnknltb.toernooi.nl tot uiterlijk 1 juli, 23:59 uur voor het toernooi op 4 en 5 juli en tot uiterlijk 8 juli, 23:59 uur voor het toernooi op 11 en 12 juli.

3. Inschrijving staat alleen open voor leden van ULTC-Iduna (inmiddels ook voor niet leden voor het tweede weekend) en er kan per toernooi aan maximaal één onderdeel worden deelgenomen.
Voor het eerste weekend geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en voor het tweede weekend een minimumleeftijd van 18 jaar.

4. De spelers worden per onderdeel ingedeeld in groepen op basis van hun actuele rating. We streven er hierbij naar om een verschil in actuele rating van maximaal 1.000 te realiseren. Het is mogelijk dat hiervan wordt afgeweken om organisatorische redenen. Indeling in groepen met een kleinere bandbreedte is ook mogelijk.

5. De actuele rating van een koppel wordt gebaseerd op basis van het gemiddelde van de beide spelers.

De actuele rating wordt per dubbelspelkoppel vastgesteld op de dag van de indeling, op 2 of 9 juli. De ratinggegevens worden op deze dag digitaal bij de KNLTB opgehaald.

6. Ieder koppel wordt ingedeeld in een poule. Afhankelijk van de grootte van de poule vinden hierna finales plaats. Ieder koppel speelt vier partijen: twee op de zaterdag en twee op de zondag.

7. Voor de deelname aan de toernooien zijn geen verhinderingen toegestaan. Iedere combinatie speelt immers vier partijen per weekend.

8. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon. Het inschrijfgeld wordt geïnd door middel van een incasso die na de indeling plaatsvindt. Bij terugtrekking uit het toernooi nadat de inschrijving is gesloten, is een speler verplicht om het volledige inschrijfgeld te betalen.

9. Spelers ontvangen uiterlijk op 2 of 9 juli een e-mail over hun speeltijden of dat hun inschrijving is geweigerd. Spelers die op 2 of 9 juli geen bericht hebben ontvangen, zijn verplicht de toernooileiding hierover per e-mail op 3 of 10 juli te informeren.

10. Na de start van het toernooi worden spelers via mijnknltb.toernooi.nl geïnformeerd over hun partijen. De gegevens op deze website worden voortdurend ververst.

11. Een speler is verplicht zich tien minuten voor aanvang van zijn partij te melden bij de toernooileiding. Bij winst geldt ook een meldingsplicht na de partij. Een speler dient binnen vijf minuten na afroep door de toernooileiding speelklaar op de baan te staan.

12. Indien de (weers)omstandigheden het onmogelijk maken om te tennissen, zal het toernooi worden afgelast.

13. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets, waarbij de derde set wordt vervangen door een supertiebreak. Indien de omstandigheden dit vereisen, kunnen de partijen worden ingekort. Er worden dan verkorte sets gespeeld.

14. Toernooiorganisator is tennisvereniging ULTC-Iduna. Toernooileider is Nicole Walma (0628536818; info@idunaopen.nl).

15. In alle situaties waarin deze bijzondere toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider.

Utrecht, 4 juli 2020