In Memoriam Paul Hart

Paul Hart 2.jpg

Op 26 februari jl. overleed oud-Idunalid Paul Hart op 87-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats op maandag 5 maart a.s. om 10.30 in de Wilhelminakerk te Utrecht.

Dr. Paul Hart was gedurende vele jaren enthousiast lid van UlTC-Iduna en tenniste tot op hoge leeftijd. De oudere leden zullen zich hem zeker herinneren. Toen hij steeds meer last kreeg van COPD moest hij het sporten tot zijn grote spijt opgeven. Hij zal in onze herinnering blijven als een sympathiek en humorvol mens. Na de uitvaartdienst op 5 maart a.s. om 10.30 uur in de Utrechtse Wilhelminakerk, Hobbemastraat 35, zal hij naar zijn laatste rustplaats worden gebracht op de begraafplaats St Barbara, Prinsesselaan 2, Utrecht.

« Terug