In memoriam Theo Schouten

Theo Schouten (40 jaar lid) 2.jpg

Wij ontvingen het droevige bericht dat Idunalid Theo Schouten op 5 november jl. onverwacht is overleden. De afscheidsdienst voor Theo vindt plaats zaterdag 11 november a.s. om 14.45 uur (zie rouwkaart).

Theo is meer dan 40 jaar lid geweest van ULTC-Iduna. Een trouw lid met hart voor de vereniging. Ter gelegenheid van het lustrum schreef hij een prachtige lofzang op 'zijn' tennisvereniging, die tijdens de jubileumviering in april werd uitgesproken. En nog geen twee weken geleden was hij aanwezig op het feest ter afsluiting van het lustrumjaar. Theo was vaak op de club aanwezig en als hij vanwege zijn gezondheid niet zelf kon tennissen, maakte hij een praatje. Hij was lid van de tennisgroep 60-plussers (de 'club 60-love') die op maandag en vrijdag onderling met elkaar spelen. Het leek de laatste tijd juist wat beter met hem te gaan. En nu is hij er plots niet meer. ULTC-Iduna neemt afscheid van een zeer gewaardeerd mens.

Rouwkaart

« Terug