Jaarthema

Jaarthema

Elk jaar kiezen wij een thema om een aspect van Sportief te benadrukken. Natuurlijk blijft het hele onderwerp relevant en dus ook de thema's van de afgelopen jaren.

Het thema Minds*t voor 2017 is Samen

Samen op individueel niveau: wat je denk, voelt en wat je doet. Samen één.
Samen op teamniveau: tijdens de les met je lesgroep, met je competitieteam, met je dubbelpartner, je tegenstander. Samen meer.
Samen op clubniveau: 75 jaar samen, samen selectie en recreanten, jeugd en volwassenen. Samen plezier.

Door onze aandacht op het thema ‘Samen’ te leggen verbinden we onze 3 pijlers uit het jeugdbeleidsplan met elkaar: Plezier, Ontwikkeling en Prestatie.

Minds*t en aftrap van de Dames Dinsdag

Op dinsdagmiddag 4 april 2017 was de aftrap van de damescompetitie op dinsdag. De deelnemende 4 teams kregen een workshop van Ellen Schippers en Jet Spruit van Johtaja | leiderschap en teamontwikkeling - samen succes vol energie. Focus van de middag lag op 'wat heb jij het team te bieden' en 'waar heb jij behoefte aan vanuit het team', in het kader van plezier en sportiviteit op de baan. De deelnemers deden een mix van oefeningen in het clubhuis en op de baan. 

Deze workshop sluit aan bij het Iduna sportiviteitsfocus van dit jaar - Samen een, Samen meer, Samen plezier. We hadden een fantastische middag waar alle teams de hele competitie mee aan de slag kunnen. Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Ellen of Jet

Eerdere thema's per jaar:

2016: Minds*t 

2015: Goed geregeld

2014: Blijf bij jezelf

2013: Kijk naar jezelf

2012: Het kan tegen zitten, wat doe je?

2011: De ongeschreven regels, wat zijn dat?

2010: Oriëntatie op het onderwerp