Algemeen

Algemene informatie

ULTC Iduna is een vereniging met een actieve jeugdafdeling. Met een kleine vierhonderd jeugdleden vormt de jeugd een kwart van het  aantal leden. De jeugdcommissie organiseert vele activiteiten voor de jeugd om hen zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan tennis. Het tennispark van Iduna telt 9 gravelbanen en 5 smashcourtbanen. Het tennispark is het gehele jaar geopend (in de winter blijven de banen open zolang de weersomstandigheden het toelaten).

Alle informatie over jeugdtennis bij Iduna is te vinden op deze website. Jeugdleden ontvangen bovendien regelmatig de digitale nieuwsbrief voor de jeugd. De jeugdcommissie is actief op Facebook en Twitter.

Iduna wil jeugdspelers met plezier laten tennissen in een veilige omgeving. Een belangrijke pijler hiervoor is het programma sportief. Het is niet alleen belangrijk dat (jeugd)spelers sportief zijn naar elkaar, maar ook dat zij leren omgaan met de mentale uitdagingen van het tennis.

Wij moedigen jeugdspelers aan om zo veel mogelijk vrij te spelen, naast hun training, toernooien en competitie. Zij hebben daarbij dezelfde rechten bij het afhangen van banen als de senioren. Zij kunnen hierbij ook vrienden en vriendinnen uitnodigen die bij een andere vereniging lid zijn. Hiervoor is wel de knltb-pas nodig van de bezoekende speler.

Tot voor kort kende Iduna een lange wachtlijst voor jeugdleden, maar inmiddels hoeven zij niet meer zo lang te wachten en kunnen per start van seizoen 2018 lid worden.