Algemeen

Algemene informatie

ULTC Iduna is een vereniging met een actieve jeugdafdeling. Met een kleine vierhonderd jeugdleden vormt de jeugd een kwart van het  aantal leden. De jeugdcommissie organiseert vele activiteiten voor de jeugd om hen zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan tennis. Het tennispark van Iduna telt 9 gravelbanen en 5 smashcourtbanen. Het tennispark is het gehele jaar geopend (in de winter blijven de banen open zolang de weersomstandigheden het toelaten).

Alle informatie over jeugdtennis bij Iduna is te vinden op deze website. Jeugdleden ontvangen bovendien regelmatig de digitale nieuwsbrief voor de jeugd. 

Iduna wil jeugdspelers met plezier laten tennissen in een veilige omgeving. Een belangrijke pijler hiervoor is het programma sportief. Het is niet alleen belangrijk dat (jeugd)spelers sportief zijn naar elkaar, maar ook dat zij leren omgaan met de mentale uitdagingen van het tennis. Naast het plezier, wil de jeugdcommissie de technische ontwikkeling van de jeugdspelers stimuleren. Wij willen alle jeugdspelers optimaal laten preseteren op hun eigen niveau. Wij werken hierbij nauw samen met onze trainers van BTA.

Wij moedigen jeugdspelers aan om zo veel mogelijk vrij te spelen, naast hun training, toernooien en competitie. Zij hebben daarbij dezelfde rechten bij het afhangen van banen als de senioren. Zij kunnen hierbij ook vrienden en vriendinnen uitnodigen die bij een andere vereniging lid zijn. Hiervoor is wel de knltb-pas nodig van de bezoekende speler.

Wil je jeugdlid worden van Iduna? Dan kun je je inschrijven via deze link.

Er is Jeugdlidmaatschap ook het Benjamin lidmaatschap
Je bent Benjamin wanneer je 4-6 jaar bent. In het jaar dat je 7 wordt, wordt je automatisch Junior Jeugdlid.
Een Benjamin lidmaatschap kost 50 euro ipv 133 euro voor een junior lidmaatschap.

Hoe snel je kunt beginnen, hangt af van of er op dat moment plek is. En of er een passende trainingsgroep is waar je bij kunt. Als dit zo is, dan proberen we nieuwe jeugdleden zo snel mogelijk te laten instromen. We doen dit op vaste momenten in het seizoen. Dit doen we in goed overleg.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren door een mail te sturen naar leden@ultciduna.nl. Je moet opzeggen vóór 1 oktober om te voorkomen dat je voor het volgende seizoen contributie verschuldigd bent.