Lid worden

Aanmelden als nieuw lid

Voor het verenigingsjaar 2019 en verder bestaat er een wachtlijst voor seniorleden. De wachttijd is afhankelijk van het moment van inschrijven en het verloop van het ledenbestand, maar kan oplopen tot meer dan 2 jaar.

Nieuwe jeugdleden proberen we zo snel mogelijk te laten instromen. Hoe snel je na aanmelding kunt beginnen, hangt af van of er op dat moment plaats is. En of er een passende trainingsgroep is waar je bij kunt.

Aanmelding voor het lidmaatschap gaat via het aanmeldingsformulier.

Een aanmelding wordt pas verwerkt wanneer ook een pasfoto is ontvangen. Pasfoto's kunnen per gewone post worden gestuurd naar Ledenadministratie ULTC-Iduna, Bekkerstraat 134, 3572 SM Utrecht. Pasfoto's kunnen ook digitaal worden gestuurd naar leden@ultciduna.nl. Let op: de digitale pasfoto dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • bestandstype JPG;
  • het formaat moet precies 300 pixels (breedte) bij 400 pixels (hoogte) zijn.

Klik hier voor meer algemene voorwaarden waaraan een pasfoto voor de ledenpas moet voldoen.

Zodra je in aanmerking komt voor het lidmaatschap, neemt de ledenadministratie via e-mail contact op.