Aanvoerdersinformatie

Aanvoerdersinformatie

De rol van de aanvoerder houdt het volgende in:

  • Je ziet erop toe dat de spelers in je team zich houden aan de corona-maatregelen.
  • Je ontvangt belangrijke informatie in een speciale Whatsapp-groep voor aanvoerders.
  • Via de Whatsapp-groep ontvang je een betaalverzoek voor het inschrijfgeld á € 120 per team. Dit bedrag moet uiterlijk voor aanvang van de wedstrijden op de tweede avond om 19.00 uur op de rekening zijn gestort.  
  • Het inschrijfgeld incasseer je zelf bij je teamleden.
  • In overleg met je team stel je spelers op. Goede afspraken maken is essentieel, want het is hoogst vervelend als een teamlid ‘vergeet’ wanneer hij/zij moet spelen. Als een speler niet op tijd aanwezig is of te laat komt, zodat er niet de volle 60 minuten gespeeld kan worden dan krijgen de tegenspelers een gewonnen wedstrijd toebedeeld!
  • Aan het eind van iedere wedstrijdavond fotografeer je het ingevulde wedstrijdformulier en deel je dit in de Whatapp-groep van de aanvoerders.
  • Je ziet erop toe dat de krat met spullen, die de aan het begin van de avond op de baan staat, aan het eind weer compleet is. De krat graag op de baan achterlaten.

Regels spelers

  • Wanneer je een speler tekort komt op een avond, kun je iemand van de reservelijst benaderen. Het is niet de bedoeling iemand in te schakelen die niet op de lijst staat. Dat mag alleen als al deze mensen niet kunnen.

  • Het laten invallen door iemand die in een andere competitie speelt, die een ranking heeft die hoger is dan 6 of geen lid is van Iduna kost jouw team alle punten!