Uitgangspunten bij competitie indeling

Uitgangspunten bij competitie en indeling teams

Er schrijven zich ieder jaar meer leden in voor de competitie dan er baancapaciteit is. We zoeken steeds naar oplossingen om iedereen te kunnen plaatsen, maar dat lukt helaas niet altijd. De volgende uitgangspunten zijn opgesteld om het zo eerlijk mogelijk te maken:

 • Het streven is dat iedereen minimaal één keer per jaar competitie kan spelen op zijn of haar niveau én met plezier.
 • De Technische Commissies (TC’s) bepalen de competitie-indeling. Hierbij geldt: vriendenteams alleen als het past, geen verworven recht.
 • De teams worden zo groot mogelijk gemaakt: minimaal 6 personen (tenzij er geen team van overeenkomstig niveau gevormd kan worden).
 • We hanteren uniforme uitgangspunten bij zowel de KNLTB-competities als de interne (vrijdagavond)competitie waarbij voorrang wordt gegeven aan nieuwe leden, en aan spelers die eerder uitgeloot zijn, en waarbij speelsterkte bepalend kan zijn.
 • Er is één inschrijfformulier per seizoen voor alle competities. Dit biedt de TC’s de mogelijkheid voorafgaand aan de indeling gezamenlijk de knelpunten en evt. oplossingen af te wegen.
 • We streven naar een evenwichtige opbouw van competitieniveaus.
 • Het is in principe niet mogelijk om twee competities tegelijk te spelen (bijvoorbeeld vrijdagavond én zaterdag of zaterdag én zondag).

Zondagcompetitie

In de voorjaarscompetitie hebben de selectie (niveau 1 – 5) en jeugd voorrang op andere spelers.

Jong volwassenen (18-35 jaar) met niveau lager dan speelsterkte 5 krijgen óók de mogelijkheid op zondag competitie te spelen (binnen deze groep krijgt de groep 18-24 jaar voorrang). Als deze adolescenten door capaciteitsgebrek niet in het voorjaar geplaatst kunnen worden krijgen zij voorrang in het najaar.

We spelen competitie op basis van het niveau van de spelers die we hebben. Het eerste en tweede team wordt max. 50% aangevuld met spelers van buiten Iduna om het team in deze klasse te kunnen behouden. Zij worden ook geselecteerd op hun ‘bijdrage aan Iduna’ (vrijwilligerswerk).

We betalen selectiespelers niet, maar stimuleren talentvolle spelers in de vorm van sponsoring.

Zaterdagcompetitie

De minimum leeftijd voor de zaterdagcompetitie is 17+ en speelsterkte is 1-8.

Leden die zich te laat hebben ingeschreven worden op de reserve lijst geplaatst. Dit geldt ook voor leden die hebben aangegeven niet minimaal 5x te kunnen spelen.

Leden die zich op tijd hebben ingeschreven en minimaal 5x kunnen spelen, worden geplaatst in deze volgorde:

 1. Nieuwe leden.
 2. Leden die in de voorgaande editie niet geplaatst zijn (uitgeloot); spelers die zich in de voorgaande editie teruggetrokken hebben omdat ze het niet eens waren met de teamindeling vallen hier niet onder.
 3. Najaar: niet geplaatsten in voorjaar.
 4. Vrijwilligers; alleen zij die in het afgelopen jaar een actieve vrijwilligersfunctie vervulden.
 5. Spelers categorie 1 t/m 4 (spelers die in single en/of in dubbel 4 zijn) en geen alternatief (bv op zondag) hebben.
 6. Overige leden (loting).

Spelers met speelsterkte niveau 8 worden in de voorjaarcompetitie op zaterdag overdag alleen geplaatst als er plek is. Deze spelers kunnen zich wel altijd inschrijven voor de zaterdagavond (voorjaar), vrijdagavond en zaterdag najaar.

Spelers met speelsterkte niveau 9 spelen niet in de voorjaarscompetitie op zaterdag overdag. Zij kunnen zich inschrijven voor de zaterdagavond (voorjaar), vrijdagavond en zaterdag najaar.

Loting vind plaats onder toezicht van het verantwoordelijk bestuurslid en/of de VCL.

Leden waar een alternatief voor gevonden kan worden (bijv. speelsterkte 8/8 (nieuwe kalenderjaar) kan ook zaterdagavond spelen) worden van loting uitgesloten en krijgen het alternatief aangeboden.

Er kan alleen in een hoogst uitzonderlijke situatie worden afgeweken van de uitkomst van de loting als blijkt dat geen evenwichtige teams te formeren zijn. Dit kan alleen na overleg met de VCL of het bestuurslid Technische Zaken.

Vrijdagavond (interne) competitie

De vrijdagavondcompetitie vindt twee maal per jaar plaats en is bijna altijd helemaal vol dus we moeten vaak selecteren en soms loten. We hanteren de uniforme uitgangspunten van Iduna en om het heel specifiek te maken:

 1. Nieuwe leden krijgen voorrang in hun eerste jaar.
 2. Ook krijgen de leden die in de editie hiervoor zijn uitgeloot voorrang (dat is niet hetzelfde als vrijwillig reserve, of reserve wegens actief in een andere competitie).
 3. Dan worden alle andere leden geplaats, indien dit meer zijn dan er geplaats kunnen worden, zullen we loten.