Algemene informatie

Algemene informatie

In het voorjaar doen we met een aantal teams mee aan de districtscompetitie van de KNLTB. 

Wat?

 • Regionale competities van de KNLTB.
  • Zaterdag overdag 17+ gemengd
  • Zaterdag overdag 17+ heren
  • Zaterdag overdag 17+ dames
  • Zaterdag overdag 35+ gemengd
  • Zaterdag overdag 35+ heren
 • Teams bestaan uit minimaal vier en maximaal acht personen.
 • Teams gemengd spelen vijf partijen per speeldag: twee enkels, twee dubbels en één gemengde partij.
 • Dames- en herenteams spelen zes partijen per speeldag: vier enkels en twee dubbels.
 • Meer informatie vind je op de KNLTB-site ». 

Wanneer?

 • Op zaterdagen in de periode van begin april tot begin juni, afhankelijk van de poulegrootte en het weer.
 • Aanvang thuiswedstrijden overdag tussen 9.00 uur en 14:30 uur.

Voor wie?

 • Leden die 17 respectievelijk 35 jaar of ouder zijn of worden in het jaar van de competitie.
 • Leden met speelsterkte 2/2 tot en met 8/8. Leden met speelsterkte 7/8, 8/7 en 8/8 kunnen zich overigens ook inschrijven voor de zaterdagavond competitie of de najaarscompetitie.  
 • Bij het bepalen van de speelsterkte wordt gekeken naar de speelsterkte voor 2019.
 • Leden met ranking 8/8 worden alleen geplaatst als er voldoende ruimte is. (De praktijk is overigens dat de afgelopen jaren die ruimte er niet was) 
 • Het is in principe niet mogelijk tegelijkertijd aan de Iduna recreanten-voorjaarscompetitie op vrijdagavond én aan de KNLTB-voorjaarscompetitie op zaterdag mee te doen. Alleen als er ruimte over is bij de vrijdagavondcompetitie kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Hoe inschrijven?

Dat kan alleen met het inschrijfformulier. Klik daarvoor op deze link   

Indelingsvolgorde bij over-inschrijving

Als blijkt dat er bij sluiting van de inschrijvingstermijn meer leden zich hebben ingeschreven voor een competitie dan geplaatst kunnen worden, treden de volgende indelingsregels in werking. Deze regels zijn opgesteld door het bestuur van ULTC Iduna.

 Leden die zich op tijd hebben ingeschreven en minimaal 5x kunnen spelen, worden geplaatst in deze volgorde:

  1. Leden die vorig voorjaar zijn uitgeloot.
  2. Nieuwe leden.
  3. Leden die het afgelopen jaar actief vrijwilligerswerk voor de club hebben gedaan.  
  4. Leden met speelsterkte 2 en 3 omdat zij in principe niet mee kunnen doen aan de najaarscompetitie
  5. Wie niet geplaatst kan worden, komt op de reservelijst.  

Leden die zich te laat hebben ingeschreven worden op de reservelijst geplaatst. Dit geldt ook voor leden die hebben aangegeven minder dan 5x te kunnen spelen. 

Bekendmaken indeling

 • De indeling wordt bekend gemaakt op de Nieuwjaarsreceptie 2019 van ULTC Iduna
 • De speelsterkte is leidend voor de indeling. Uiteraard houden we, indien mogelijk, rekening met de opgegeven voorkeuren.
 • Bij gelijke geschiktheid, geen voorkeur of honoreren voorkeur is niet mogelijk dan vindt loting plaats om de teamindeling tot stand te brengen.

Inschrijven

 • De kosten voor deelname bedragen €10,- per persoon.
 • We houden zo veel mogelijk rekening met ieders wensen, maar plaatsing is door de grote belangstelling niet gegarandeerd.

Organisatie

De regionale voorjaarscompetitie 2019 wordt georganiseerd door de Technische Commissie Zaterdag. Deze commissie bestaat uit: Ruby de Haan, Dominique Verleisdonk, Bart Kessels, Daaf Willems en Feiko Kloosterman


E-mail: tc.zaterdag@ultciduna.nl