Indelings volgorde bij over-inschrijving

Indelings regels en loting

Als blijkt dat er bij sluiting van de inschrijvingstermijn meer leden zich hebben ingeschreven voor een competitie dan geplaatst kunnen worden treden de volgende indeling regels in werking. Deze regels zijn opgesteld door het bestuur van ULTC Iduna.

Leden die zich te laat hebben ingeschreven worden op de reserve lijst geplaatst. Dit geld ook voor leden die hebben aangegeven niet minimaal 5x te kunnen spelen.

Leden die zich op tijd hebben ingeschreven en minimaal 5x kunnen spelen, worden geplaatst in de deze volgorde:

  1. Nieuwe leden
  2. Leden die in de voorgaande editie niet geplaatst zijn (uitgeloot)
    Spelers die zich in de voorgaande editie teruggetrokken hebben omdat ze het niet eens waren met de teamindeling vallen hier niet onder
  3. Na-jaar: niet geplaatsten voorjaar
  4. Vrijwilligers
    Alleen zij die in het afgelopen jaar een actieve vrijwilligersfunctie vervulden
  5. Spelers categorie 1 t/m 4 (spelers die in single en/of in dubbel 4 zijn) en geen alternatief (bv op zondag) hebben
  6. Overige leden (loting) 

Loting vind plaats onder toezicht van het verantwoordelijk bestuurslid en/of de VCL.
Leden waar een alternatief voor gevonden kan worden (bijv cat 8/8 (nieuwe kalenderjaar) kan ook zaterdagavond spelen) worden van loting uitgesloten en krijgen het alternatief aangeboden.

Er kan alleen in een hoogst uitzonderlijke situatie worden afgeweken van de uitkomst van de loting als blijkt dat geen evenwichtige teams te  formeren zijn. Dit kan alleen na overleg met de Regio VCL en Bestuurslid TC (of het bestuur)