Archief

Over de oprichting

[Uit de archieven van de Iduna Nieuwsbrief, juli 1967]

Iduna van 0 naar 25

Op 11 april 1942 werd Iduna opgericht in een klein zaaltje in het Utrechtse hotel Noord-Brabant. Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging, had de redactie van het toenmalige Iduna-Nieuws een vraaggesprek met de families Smit en Klein.Vier leden die het wel en wee van Iduna vanaf de oprichting hadden meegemaakt. Hierna een beknopte weergave van het gesprek. Iduna was toen nog een omnivereniging met de afdelingen Lawn Tennis, Tafeltennis en Badminton.

Bekijk ook de videos: De oprichting van Iduna en Het begin van de club

Van wie was het een idee een vereniging op te richten?

Van de heer Schepens, nu nog tennistrainer bij onze junioren. We speelden met een enthousiast groepje van 13 spelers en speelsters op een baantje in Tuindorp. Schepens adviseerde ons een baan te huren. We begonnen in de Johannapolder. We kochten destijds, we spreken over 1941, vier ballen voor 2 gulden en 50 cent.

Hoe werd deze vriendengroep een vereniging?

In de winter van 1941/1942 nam het idee van een vereniging vaste vorm aan bij Jo Smit. Jo voetbalde destijds bij Odin (de Oudnoordse oppergod) en als tegenhanger kwam hij voor de nieuwe vereniging op Iduna (Oudnoordse godin van de jeugd). De statuten en het huishoudelijk reglement van de KNAU en van de voetbalvereniging Velox dienden als voorbeeld voor Iduna.

De oprichters waren Harry en Hetty Aders (broer en zus), Henny Carels, Hank Bouman, Henk Klein (echtgenoot van Hetty Aders), Dick Loenen, Henk Paling, Bep Pleylar, Mary van Rooyen, Annie Rusch (echtgenote van Jo Smit), Jo Smit en Coby Wijnen. De oprichting vond plaats op 11 april 1942.

Hadden de mannen uit jullie groep geen last van de Duitse bezetting? Er was toch een Arbeitseinsatz, waardoor jongen mannen uit bezette gebieden gedwongen werden in Duitsland te gaan werken.

Het bestuur bestond tijdens de oorlogsjaren uitsluitend uit vrouwen. Voorzitster was Miep de Koning, secretaresse Hetty Aders en penningmeester Annie Rusch. Een paar leden hadden een Ausweis. Dikwijl gingen we verkleed als werkman, in overall en met een pet op, naar de tennisbaan. Ons racket hadden we in behangpapier gewikkeld, zodat niet in de gaten liep dat we gingen tennissen. Het gekke was dat er Duitse officieren op een baan naast ons speelden en dat we daar nooit moeilijkheden mee hebben gehad. Jo Smit vond tennis in de eerste jaren een “rotsport”, hij voetbalde liever. Een zoethoudertje was het gebak dat Henk Paling meebracht. Bij de bevrijding waren er geen tennisballen meer. Je kon wel oude ballen laten oppompen en opnieuw laten bekleden. Keihard waren die “krengen” dan.

Wat waren de hoogte- en dieptepunten in de afgelopen 25 jaar?

In 1947 was er crisis in de vereniging. Een deel van het toenmalige bestuur vond dat in de eerste plaats naar de kwaliteit van de spelers en speelster moest worden gekeken. De zwakkeren moesten maar verdwijnen. Maar de leden die dan nog zouden overblijven moesten een zo hoge contributie gaan betalen dat die niet op te brengen was. Het kwam zelfs zover dat erover werd gesproken Iduna op te heffen. Gelukkig waren enkele bestuursleden een andere mening toegedaan en ze konden de pessimisten overtuigen van hun verkeerde inzichten. Zo konden we in 1952 het tienjarig bestaan vieren en dat was wel een van de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar.

Wat vinden jullie van Iduna in 1967?

Dat is lastig te beantwoorden. Je kunt moeilijk vergelijken met vroeger. Je kende toen iedereen persoonlijk omdat de vereniging veel kleiner was. Iduna is in vergelijking met andere verenigingen nog steeds een fijne, gezellige club.

Moet de gezelligheid of de sportieve prestatie centraal staan?

In de eerste jaren waren we vooral een gezelligheidsclub. Met het groter worden, werd de prestatie belangrijker. Wij vinden dat de gezelligheid en de goede sfeer moeten domineren en daarnaast is de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten door goede sportprestaties belangrijk. Ze moeten samengaan. Een goede sfeer in een goed team bevordert de prestatie.

Iduna groeit dit jaar naar 400 leden (162 tennis, 68 tafeltennis en 131 badminton). Vinden jullie dit te veel of kan de vereniging nog verder groeien?

De club kan gerust groter worden zonder dat de sfeer minder wordt. Bovendien vergroot het de kans op kwaliteit.

 

De godin van de eeuwige jeugd in vol ornaat

ULTC-Iduna 75 jaar

[Uit de archieven van de Iduna Nieuwsbrief, september 1966]

In 1966 verscheen de eerste editie van een volledig nieuw verenigingsblad: het Iduna Nieuws. Met op het omslag een ‘gewaagde’ afbeelding van de godin Iduna. De redactie schreef er een ten geleide bij:

 

Over de vlag en de clubkleuren

ULTC-Iduna 75 jaar

[Uit de archieven van de Iduna Nieuwsbrief, september 1966]

De Idunakleuren Oranje-Wit-Groen zijn niet toevalllig gekozen. Daar is over nagedacht, zo lezen we in het Iduna-Nieuws van september 1966.

Koninklijke onderscheiding Jo Smit 1967

In 1967 ontving Jo Smit als voorzitter van ULTC-Iduna een koninklijke onderscheiding tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging.

Bekijk hier de beelden van deze feestelijke gebeurtenis.

Video ULTC-Iduna 70 jaar 2012

In 2012 bestond ULTC-Iduna 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan produceerde de toenmalige lustrumcommissie een video, die je hier kunt bekijken.

Archiefbeelden competitie ULTC-Iduna

Archiefbeelden competitie ULTC-Iduna

Oud clublied

In de oktober 1966 verscheen in Iduna Nieuws de tekst van het clublied dat de redactie had gevonden. Ze kenden de melodie niet, maar dat was voor Jo Smit en enkele anderen geen probleem.

Beluister en bekijk hier een versie uit 1967.