Ingezonden

Ingezonden

Onderstaand bericht ontvingen we van Rick Klein, oud-lid van onze vereniging en een zoon van de medeoprichters Henk Klein en Hetty Klein-Aders. Meer over de oprichting van de vereniging vind je in het ULTC-Iduna-archief.

De gelegenheid van het 75-jarig jubileum wil ik niet voorbij laten gaan zonder een (beperkt) eerbetoon aan de families die vanaf de oorlogsjaren 1940-1945 de clubs ULTC en Iduna hebben opgericht en vele jaren lang gestalte hebben gegeven. Het is geen 'verheerlijking' van die families, maar overbrengen dat aan deze club 'bloed, zweet en tranen maar ook veel plezier en met genoegen' ten grondslag ligt. Het gaat om wat deze mensen zich allemaal getroost hebben om de club(s) gestalte te geven waarvan de huidige leden nu profijt hebben. Dat de club een fusie van alweer 42 jaar geleden is zal buiten de langdurig lid zijnde mensen mogelijk niet goed bekend zijn en maakt op zich ook niet zoveel meer uit. De club geniet ook landelijk bekendheid en mede daarom komen er telkens veel studerende tennissers elk jaar naar UI waarvan er sommigen ook na de studie lid blijven. Toch is nog steeds door die fusie de daarvoor al langer nagestreefde combinatie terug te vinden: ULTC als wedstrijdclub en Iduna als recreatie met beide clubliefde en ook ieder hun sfeer met hun eigen saamhorigheid. Beide clubs zochten een eigen park ter verbetering van de tennismogelijkheden waarbij Iduna bestuurlijk met allerlei commissies en op zich financieel gezond was waar ULTC met betere spelers meer op het tennisspel zelf was gericht.

Omdat ik in mijn meer jeugdige jaren aan den lijve heb ondervonden wat dat bij Iduna betekende kan ik daarom als weinig anderen uitdragen: 7 dagen per week, secretariaat, altijd telefoon onder het eten, clubblad, schrijven, tikken, stencils draaien, bladzijden verzamelen en nieten, vergaderen tot in de kleine uurtjes en zo zijn er nog vele acties zoals tot in de jaren zestig de tennisballen die nog goed genoeg waren in de wasmachine (rood van het gravel), laten drogen (in de zon of bij de kachel) en weer in de ballendoos per baan en vooral (voor de jeugd wedstrijdjes organiseren en uitwisselingen met clubs in het 'buitenland'. Niet te vergeten de baanindelingen, competitie en teamsamenstellingen (altijd spannend...) maar ook trainen, wekelijks onderlinge (vooral jeugd)wedstrijden, uitwisselingen met andere clubs in Benelux en diverse Europese landen, open toernooien, sponsoring, clubkleding en ga zo maar door.

Ik pleit dan ook voor een eerbetoon aan de families welke voor de fusieclub ULTC en Iduna (UI) hebben betekend als oprichters, bestuur/commissie/clubhuis met bar/activiteiten/ereleden/lid-van-verdienste, kampioenen (club, competitie, toernooien, district, land) of wat dan ook voor hun tomeloze inzet of representant naar andere clubs, bond of overheid. Dit jubileum geeft de gelegenheid om daarvoor een blijvende waardering te uiten waardoor de club heeft kunnen uitgroeien tot wat zij nu is en de huidige leden daarvan kunnen genieten in het uitoefenen van onze favoriete sport en alles daar omheen. Natuurlijk is ook de huidige goede organisatie met inzet door bestuur en commissieleden een bewijs dat de leden nu waarderen dat het bij UI (veel) beter gaat dan menig andere tennisclub welke met terugloop te maken hebben. Ik denk daarbij in eerste instantie aan (in alfabetische volgorde en mogelijk zijn er naar huidig inzicht meer families): Klein, Lijffijt, Schepens, Smit. 

Juist omdat er de laatste jaren een aantal van deze grondleggers naar de 'eeuwige tennisvelden' zijn vertrokken is het nu de best passende gelegenheid om deze familienamen voor de 'vergetelheid' te behoeden. Ik heb 2 suggesties gedaan aan het bestuur over naamgeving aan 'stekken' of 'paden' maar het bestuur kijkt daar anders tegenaan. Een andere optie is mogelijk nog een plaquette of beeldje/kunstwerk met de namen er onder. Het zal maar een beperkt bedrag vergen of is er mogelijk iemand van de club zelf die dit kan maken. Voor alle duidelijkheid: dat ikzelf daarvan een 'nazaat' ben is niet van belang. Ik hoop dat de lustrumcie of een actief lid dit oppakt om dit eerbetoon uit respect gestalte te geven want ikzelf zit veelal in het buitenland.

sportgroet

Rick Klein